Menu Zavřeno

Legalita kratomu v Evropě

Mapa legality kratom zemích Evropy a blízkých

Legální

Kratom není zařazen mezi regulované látky, nelze jej však nabízet pro lidskou spotřebu.

 • Belgie
 • Česko
 • Maďarsko
 • Německo
 • Portugalsko
  • V portugalsku bylo v roce 2001 dekriminalizováno držení všech drog, výroba a prodej jsou nadále zakázané.
 • Rakousko
 • Ukrajina
  • V okupovaných územích budou uplatňovány ruské zákony.

Ilegální

Kratom je v zákonech těchto zemí zařazen mezi regulované substance. V mnoha případech byl ilegalizován spolu s přilivem tzv. “research chemicals”, většinou stimulantů (s chemickou strukturou blízkou již zakázaným látkám) nebo zvláště nebezpečných syntetických cannabinoidů (látek vyvinutých pro výzkum cannabinoidních receptorů, ne však v živých organismech, pouze “ve zkumavce”).

Ilegální bez povolení

V Dánsku (2009), Finsku (2014), Norsku (2005) a na Islandu je kratom regulován částečně jako farmaceutická substance. K dovozu je nutné získat povolení ministerstva zdravotnictví příslušného státu.

Pravděpodobně ilegální

U těchto zemí byla zatím nalezena pouze nepodložená zmínka o ilegalitě.

Neznámý právní status

Zatím nebyly nalezeny konkrétní informace

 • Andorra
 • Bosna a Hercegovina
 • Černá Hora
 • Makedonie
 • Malta
 • Monako

Obecné zdroje: