Menu Zavřeno

Legalita kratomu v České republice: aktuální situace a výhled do budoucna

 

Na konci září otřásla českou komunitou zpráva o snaze prohlásit kratom za drogu. Jak se situace vyvíjí a kam směřuje? 

Že se kratomem zabývá Inspektorát omamných a psychotropních látek (IOPL) ministerstva zdravotnictví, potvrdil 25. září 2021 v reportáži CNN Prima News ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). 

Reporáž zřejmě reagovala na článek o kratomu, který vyšel na webu Vitalia.cz o den dřív. V něm národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová informovala o probíhajícím hodnocení rizik pro případné zařazení kratomu na seznam návykových látek. Výsledky hodnocení by měly být známy do konce roku 2021. 

Aj nad Tatrou sa blýska

O několik dnů později dopadla rána také na slovenské příznivce kratomu. Hegerova vláda 29. září 2021 schválila návrh zákona, který kratom zařazuje do seznamu omamných a psychotropních látek. Tento návrh prošel parlamentem 1. prosince a vstoupil v platnost 16. prosince 2021. 

Veřejnost údajně měla možnost návrh zákona připomínkovat, žádnou diskusi jsme ale nedohledali.

Ve dnech 11.–15. října 2021 proběhlo 44. zasedání Expertní komise pro drogovou závislost (ECDD) Světové zdravotnické organizace. Hlavním tématem bylo kritické hodnocení pěti látek z kategorie designer drug/research chemicals, které zatím nejsou na seznamu psychotropních látek dle konvence OSN z roku 1971. Ta členské země zavazuje k jejich zákazu.

Kratom a jeho dva hlavní alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymytragynin měly být hodnoceny předběžně, což ještě nemusí vést ke změně legislativy. Důvodem je nalezení mezinárodního konsenzu. Zpráva k předběžnému hodnocení kratomu byla zpracována velmi objektivně, dokumenty jsou veřejně přístupné.

Co dělá kratom?

Pro Evropu je kratom hlavně rekreační záležitost, v USA si ale získal respekt jako alternativa k vysoce návykovým opioidním lékům proti bolesti (především oxykodonu), resp. substituční látka, která pomohla od závislosti na těchto lécích mnoha pacientům. Důvodem obliby kratomu je i fakt, že konvenční substituční léčba je pro většinu Američanů finančně nedostupná.

Hlavní účinné látky kratomu vyvolávají euforii a omezují vnímání bolesti. Dík speciální chemické struktuře by mohly být perspektivní pro vývoj bezpečnějších analgetik. Studie na zvířatech prokázaly podstatně menší vliv kratomu na dechovou činnost. Právě útlum dechové činnosti je hlavním rizikovým faktorem při užívání analgetik a opioidů a potenciální příčinou úmrtí při předávkování. 

Kratom má unikátní stimulační účinky, které při nízkých dávkách výrazně převyšují ty tlumivé. Žvýkání listů kratomu je v jihovýchodní Asii rozšířeným způsobem jak zmírnit únavu při fyzicky náročné práci. Podobně se používá koka v Jižní Americe. V obou případech jde o tradiční součást místních kultur. 

Více o kratomu

Kratom pomáhá!

I v Česku si řada chronicky nemocných ověřila, že kratom zmírňuje leckteré obtíže účinněji než konvenční léčba. Významným a nejlépe vědecky prozkoumaným účinkem kratomu je tlumení bolesti díky opioidní aktivitě hlavních alkaloidů. Používá se také proti únavě, pomáhá bojovat s úzkostmi a depresí.

Objevily se i výpovědi uživatelů se závislostí na alkoholu, narkolepsií s kataplexií, silný tinnitem, bipolární poruchou a řadou dalších vážných onemocnění, kterým kratom rovněž zvýšil kvalitu života. V těchto případech není přesný mechanismus účinku jasný. Co jasné je, jsou komplikace, kterým by právě těmto lidem delegalizace kratomu způsobila. 

Nepochybujeme, že určitá regulace kratomu spojená s osvětou dává smysl. Přiměřená ochrana dětí, nezkušených a nezodpovědných uživatelů by ale neměla omezit přístup ke kratomu lidem, kteří ho užívají s rozumem, nebo kterým dokonce pomáhá mírnit projevy závažných onemocnění. 

Thajský model

Státy jihovýchodní Asie jsou známé velmi tvrdým postihem za užívání drog. V případě kratomu však Thajsko zvolilo benevolentní přístup. Pěstování, držení a domácí obchod s kratomem jsou tu od 24. srpna 2021 legální. Zhruba 8000 lidí bylo zbaveno obvinění za držení či obchod s kratomem a tisícovka jich byla propuštěno z vězení. Mimo zákon zůstalo jen zpracování kratomu do jiných forem bez patřičného povolení.