Menu Zavřeno

Druhy kratomu se rozlišují podle barvy

Proč je kratom hlavně zelený, červený a bílý – shrnutí poznatků a exkurze do šíleného světa biochemie rostlin (ultimate nerd edition). Co rozhoduje o jeho barvě a jak ta ovlivňuje obsažené množství alkaloidů?

Rostliny jsou zvláštní životní forma. Schopností fotosyntézy, kdy energií ze světla pohlceného chlorofylem rozlámou vodu na kationty vodíku, elektrony a odpadní kyslík, kompletně změnily a ovládly tuto planetu. Začalo to vývojem chloroplastu z ulovené sinice, skončilo mimo jiné kratomem. A spoustou jiných rostlin, bez kterých by Země byla jen nudným kusem šutru.

Pokud květině utrhnete list, buňky v něm stále žijí a dál v nich probíhají biochemické reakce, ty jsou většinou ukončeny ztrátou vody – vysušením. Listy kratomu jakožto stálezelené rostliny jsou tuhé a houževnaté, adaptované k udržení vody. Utržený list se bude snažit přežít co nejdéle za spotřeby uložených zásob.

O barvě kratomu rozhoduje proces sušení

Pokud se přijedete podívat do Indonésie na sklizeň listů kratomu a zeptáte se tamních farmářů, jaký druh právě sklízejí, odpovědí vám jednoduše “kratom”. Barevné varianty získávají ze stejných stromů. O barvě totiž rozhoduje proces sušení, nikoliv barva žilnatiny listů, jak někdy bývá mylně popisováno. Ta je u většiny rostlin červená díky antokyanům – barvivům podobným těm v borůvkách nebo modrých hroznech. Barva žilnatiny nemá žádnou přímou souvislost s barvou nebo jinými vlastnostmi zpracovaného kratomu.

Zelený kratom – green

Zelená varianta je výsledZelená varianta je výsledkem rychlého vysušení, po kterém ustanou biochemické procesy dobíhající listech. Sklizené kratomové listí se v sušárnách za pomocí větráků či přímo v moderních sušičkách, které listy dokážou vysušit během desítek minut.

Získává se na plantážích v Indonésii, odtud je dováženo několik variant, jako například tyto:

Bílý kratom – white

Bílý kratom vzniká třemi hlavními způsoby: 

  1. Nejčastěj jde směs zeleného a červeného kratomu v poměru zhruba 7:3. Barva této směsi působí jako světlejší, proto je takovýto kratom označován jako bílý.
  2. Listí se nejdříve suší na slunci a zároveň v nich pokračují biochemické procesy, což vede k částečnému odbourávání chlorofylu. Po usušení a semletí takto zpracovaných  listů má výsledný prášek světlejší, méně zelenou barvu.
  3. K zeleného kratomu je navíc přimíchán prášek z listových žilek a řapíků, které díky mechanické odolnosti projdou prvním cyklem mletí a jsou semlety podruhé. Obsahují méně chlorofylu než měkké části listů a výsledná směs je proto o něco světlejší.

Z indonéských plantáží je do Evropy dovážený například v těchto podobách:

Červený kratom – red

Pro získání červenohnědé barvy prochází kratom procesem fermentace. Čerstvé nebo zavadlé listy jsou sesypány do neprodyšných plastových pytlů. Ve vlhkém prostředí pokračují biochemické procesy, které vedou k odbourání chlorofylu a nakonec k destrukci buněčné struktury. Fermentace trvá obvykle 5-7 dní, poté se listí v sušárnách dosuší pod ultrafialovým světlem, které likviduje případnou mikrobiální kontaminaci. Pro kontaktu polyfenolických látek s kyslíkem dochází k jejich oxidaci stejným způsobem, jakým například hnědne nakousnuté jablko.

Fermentovaný kratom má specifické aroma připomínající černý čaj, který je zpracováván podobným procesem.

V Evropě jsou známé především tyto varianty červeného kratomu:

A co další barvy?

Další barevné varianty kratomu vznikají buďto úpravou délky fermentace, nebo mícháním zeleného a červeného kratomu v různých poměrech. Zkrácením fermentace na 4-5 dnů vznikne žlutý či zlatý kratom (mezi těmito barvami není žádný pevný rozdíl), naopak jejím prodloužením na 9-10 dnů bude mít výsledný kratom výrazně tmavou barvu a bývá označován jako hnědý.

V Evropě je známý zlatý kratom Maeng Da Gold, případně žlutý kratom Indo Yellow je také dostupný v naší nabídce e-shopu.

Někteří prodejci nabízejí černý kratom, fakticky se jedná o pražený zelený kratom. Tento způsob zpracování je spíše novější a má hlavně komerční význam, kdy se prodejce snaží zaujmout zákazníky novým druhem kratomu.

Naše doporučení na závěr:

Při úvaze o nákupu kratomu myslete na to, že ne všichni prodejci jsou svědomití co se týče odlišení odrůd. Věnujeme se problematice kratomu již mnoho let a po zkušenostech s mnoha dodavateli jsme si nyní jistí, že nabízíme v sortimentu našeho e-shopu kratom z Indonésie té nejvyšší kvality.