Menu Zavřeno

Co je kratom

Kratom, poprvé vědecky popsán roku 1839 jako Mitragyna speciosa, je stálezelený tropický strom z čeledi mořenovitých – jeho příbuznými jsou například kávovník, chinovník či u nás rostoucí svízele. Ve světě je známý také pod názvy Biak, Ketum, Kakuam, Ithang, nebo Thomu. Druhové jméno speciosa znamená krásná, ozdobná. Dorůstá výšky až 25 metrů s průměrem kmene do 90 cm, tmavě zelené zašpičatělé lesklé listy jsou až 20 cm dlouhé s výraznou žilnatinou. Drobné žluté květy vyrůstají ve svazcích na koncích větví.  Oblastí přirozeného výskytu jsou země jihovýchodní Asie – Thajsko, Myanmar, Indonésie, Malajsie, Papua Nová Guinea a další. Původně se v těchto zemích používaly čerstvé či sušené listy například při vaření v kuchyni. Do listů lidé balili ryby, případně se přidávaly jako koření při dušení masa. Nejčastěji se z nich však připravoval čaj, jen zřídkakdy se listy využívaly pro kouření. Není však vůbec zaznamenané, že by byl v těchto zemích původu kratom využíván pro sběratelské a dekorativní účely jako je tomu dnes.

Užívání kratomu mělo i významnou sociální roli, např. v Thajsku býval tradičně nabízen hostům. Jako součást legend a rituálů měl také duchovně-náboženský význam. Oficiální historické thajské publikace o narkotikách popisují kratom jako slabší než morfin a méně škodlivý než kokain. V oblastech přirozeného výskytu byl kratom významnou bylinou tradiční medicíny. Manuální dělníci (rybáři, farmáři) v severní Malajsii a jižním Thajsku běžně používali listy ke zlepšení své produktivity práce pod prudkým sluncem a ke zmírnění únavy. Venkovští lidé zase využívali listy k samoléčbě běžných zdravotních problémů (průjem, horečka a bolest), případně jako obklad na rány. V devatenáctém století byl v Malajsii a Thajsku používán také při léčbě závislosti na opiu.

I v současnosti jsou používanou částí rostliny pouze její listy. Čerstvé nebo zpracované různými postupy sušení a fermentace. Nižší dávky údajně vyvolávají stimulační pocity podobné kofeinu. Vyšší dávky prý pomáhají od bolesti a únavy, navozují pocity dobré nálady (až euforie), zvyšují chuti k jídlu a individuálně i libido. Tyto údajné účinky kratomu pro nás však v současné době nejsou důležité a my tak tyto účinky negarantujeme, jelikož narozdíl od zemí, ze kterých kratom pochází, není námi nabízený kratom určen ke konzumaci v jakékoli podobě a je určen výhradně pro sběratelské a dekorativní účely.

Co obsahuje kratom

Ačkoli není přesné složení kratomu pro sběratelské a dekorativní účely podstatné, považujeme za vhodné jej uvést na pravou míru, jelikož právě z důvodu jeho složení se stal kratom celosvětově rozšířenou bylinou a překročil tak hranice zemí jeho původu jakož i účel jeho použití v těchto zemích. Díky tomu všemu je tak nyní kratom nabízen i v České republice, což by bylo nejspíš pro původní pěstitele kratomu těžko představitelné, stejně jako skutečnost, že je kratom používán nikoli za účelem konzumace pro jeho údajné účinky ale pouze pro sběratelské a dekorativní účely.

Hlavními účinnými látkami kratomu mají být alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymitragynin (ty se společně údajně vyskytují pouze v kratomu), celkem mají listy obsahovat na 40 alkaloidů. Mitragyniny jsou částečnými agonisty (“aktivátory”) μ-opioidního receptoru; jejich chemická struktura je však prý odlišná od makových alkaloidů i syntetických opioidů a také farmakologické působení a subjektivní vnímání účinků se má významně lišit od účinků tradičních opioidů. Farmakologie účinných látek kratomu je vědecky zatím málo prozkoumána a kratom není v moderní medicíně uznáván jako lék.Rozlišujeme čtyři základní barvy kratomu: zelená (např. odrůdy Bali Green a Maeng Da Green), červená (např. Borneo Red, Bali Red), bílá (Borneo White, Maeng Da White) a případně žlutý kratom (říká se mu také zlatý). K těm jsou přiřazeny i specifické vlastnosti.

Historie

Kratom byl poprvé představen v západním a evropském světě, a to když holandský botanik Pieter Korthals začal studovat tuto rostlinu v roce 1831. Korthals ji pojmenoval Mitragyna Speciosa v roce 1839. Pojmenování vybral podle toho, že mu tvar blizny připomínal mitru (ceremoniální pokrývku hlavy užívanou biskupem či papežem). Druhové jméno speciosa znamená latinsky krásná či ozdobná. 

První známka skutečného laboratorního výzkumu této rostliny byla zaznamenána v roce 1907, kdy byly její vzorky odeslány na univerzitu v Edinburghu. Zde byly alkaloidy poprvé izolovány díky práci britského botanika L. Wraye a dále studovány. V průběhu let přišlo více lékařských studií o těchto alkaloidech a v roce 1930 jej I. H. Burkill studoval a navrhl pro použití v tradiční medicíně k léčbě průjmů a horečky. Rostlina získávala stále více pozornosti a začala být postupně v některých zemích zakazována. V roce 1943 přijala vláda Thajska zákaz pro držení i prodej kratomu. Aby se omezilo jeho šíření v Malajsii, i zde byl zakázán a regulován podle zákona O jedech z roku 1952.

V 90. letech 20. století vzhledem podpořilo povědomí o této rostlině zvyšující migrace lidí z jihovýchodní Asie do Evropy a Spojených států (USA). Spotřeba kratomu se začala zvyšovat mimo původní oblasti, to usnadnilo šíření informací o kratomu a jeho povědomí i marketing na internetu. V roce 2016 se odhadovalo, že jen v USA nabízelo kratom na prodej více než 10 000 maloobchodních prodejen. Odbyt našli u několika milionů spotřebitelů s odhadovaným ročním obratem 207 milionů amerických dolarů.  V současné době je výsadba, držení, dovoz a vývoz rostliny považována v Thajsku za nezákonnou. Zakázán je nyní také v Austrálii, Bhútánu, Maljsii a Myanmaru. V České republice je jeho prodej i držení stále legální, stejně tak v Německu, Rakousku i Slovensku. Zakázán je v rámci Evropy například v Polsku, či Rumunsku a mnoha dalších státech

Pěstování a zpracování kratomu se stalo ekonomicky významným především v Indonésii, kde je umožněno vhodnými klimatickými podmínkámi a tolerantní legislativou. Zde dostává dostatečné množství slunečního světla, vláhu a stabilní teplotu vzduchu, která neklesá pod 18 °C.  Kratomové plantáže v současnosti poskytují desetitisíce pracovních míst. V současné době se však také potýká s legislativními snahami zařadit rostlinu do skupiny narkotik. Pěstování kratomu by mělo být podle aktuálních dostupných informací zakázáno v roce 2022.

Legislativa v ČR

Kratom v žádné případě nenabízíme jako potravinu a ani jako doplněk stravy, což navíc podle české legislativy není možné. Prodej však je v České republice legální. Námi nabízený kratom však slouží výhradně ke sběratelským a dekorativním účelům. Pokud na naších stránkách uvádíme vlastnosti kratomu či jeho účinky na lidský organismus, činíme tak pouze z důvodu osvětlení jeho historie a celosvětové popularity.

Použití kratomu 

Veškeré produkty kratomu nabízené na našem e-shopu slouží výhradně pro sběratelské účely, případně jako dekorace. Toto využití kratomu je jediné, které doporučujeme a je dáno právě různorodostí a pestrostí barev různých druhů kratomu jakož i jejich rozdílným aroma.

Naší zákazníci tak mohou vybírat z široké nabídky našeho e-shopu a vybrat si kratom podle jeho barvy, a použít jej například jako bytový designový doplněk. Alternativně je též kratom vyhledáván sběrateli, kteří při výběru kratomu kladou důraz na jeho původ, či způsob výroby. 

Typickým použitím tak je vystavení kratomu v průhledných skleněných nádobách tak, aby vynikla unikátnost každého druhu kratomu podle jeho původu a barvy, a to ať už za účelem dekorace interiéru, či do sbírek sběratelů a fanoušků kratomu.  

Všechny námi nabízené kratomy jsou prodávány ve formě sušeného prášku. Tato forma je totiž nejvhodnější pro dekorativní a sběratelské účely, jelikož nejlépe vynikne barva a aroma daného druhu kratomu.

Tato forma kratomu je rovněž nejvhodnější pro jeho skladování, jelikož kratom ve formě prášku může být snadno umísťován do rozličných průhledných nádob či dóz tak, aby co nejlépe vynikla jejich barva. Tato forma je rovněž oblíbená u sběratelů, kteří takto mohou uchovávat svou sbírkou stylovým způsobem. 

Upozorňujeme tak všechny zákazníky, že kratom není potravina, ani doplněk stravy, a proto by takto neměl být používán.