Menu Zavřeno

Co je kratom

Kratom, poprvé vědecky popsán roku 1839 jako Mitragyna speciosa, je stálezelený tropický strom z čeledi mořenovitých – jeho příbuznými jsou například kávovník, chinovník či u nás rostoucí svízele. Ve světě je známý také pod názvy Biak, Ketum, Kakuam, Ithang, nebo Thomu1. Druhové jméno speciosa znamená krásná, ozdobná. Dorůstá výšky až 25 metrů s průměrem kmene do 90 cm, tmavě zelené zašpičatělé lesklé listy jsou až 20 cm dlouhé s výraznou žilnatinou. Drobné žluté květy vyrůstají ve svazcích na koncích větví.  Oblastí přirozeného výskytu jsou země jihovýchodní Asie – Thajsko, Myanmar, Indonésie, Malajsie, Papua Nová Guinea a další2. V těchto zemích se používaly čerstvé či sušené listy například při vaření v kuchyni. Do listů lidé balili ryby, případně se přidávaly jako koření při dušení masa. Nejčastěji se z nich však připravoval čaj, jen zřídkakdy se listy využívaly pro kouření.3,4

Užívání kratomu má i významnou sociální roli, např. v Thajsku býval tradičně nabízen hostům. Jako součást legend a rituálů má také duchovně-náboženský význam.Oficiální historické thajské publikace o narkotikách popisují kratom jako slabší než morfin a méně škodlivý než kokain6. V oblastech přirozeného výskytu byl kratom významnou bylinou tradiční medicíny. Manuální dělníci (rybáři, farmáři) v severní Malajsii a jižním Thajsku běžně používali listy ke zlepšení své produktivity práce pod prudkým sluncem a ke zmírnění únavy. Venkovští lidé zase využívali listy k samoléčbě běžných zdravotních problémů (průjem, horečka a bolest), případně jako obklad na rány5. V devatenáctém století byl v Malajsii a Thajsku používán také při léčbě závislosti na opiu3.

I v současnosti jsou používanou částí rostliny listy. Čerstvé nebo zpracované různými postupy sušení a fermentace. Nižší dávky vyvolávají stimulační pocity podobné kofeinu. Vyšší dávky pomáhají od bolesti a únavy, navozují pocity dobré nálady (až euforie), zvyšují chuti k jídlu a individuálně i libido5, 7.

Co obsahuje kratom

Hlavními účinnými látkami kratomu jsou alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymitragynin (ty se společně vyskytují pouze v kratomu), celkem listy obsahují na 40 alkaloidů8, 9. Mitragyniny jsou částečnými agonisty (“aktivátory”) μ-opioidního receptoru; jejich chemická struktura je však odlišná od makových alkaloidů i syntetických opioidů a také farmakologické působení a subjektivní vnímání účinků se významně liší od účinků tradičních opioidů3, 10. Farmakologie účinných látek kratomu je vědecky zatím málo prozkoumána a kratom není v moderní medicíně uznáván jako lék. Rozlišujeme čtyři základní barvy kratomu: zelená (např. odrůdy Bali Green a Maeng Da Green), červená (např. Borneo Red, Bali Red), bílá (Borneo White, Maeng Da White) a případně žlutý kratom (říká se mu také zlatý). K těm jsou přiřazeny i specifické vlastnosti.

I v současnosti jsou používanou částí rostliny listy. Čerstvé nebo zpracované různými postupy sušení a fermentace. Nižší dávky vyvolávají stimulační pocity podobné kofeinu. Vyšší dávky pomáhají od bolesti a únavy, navozují pocity dobré nálady (až euforie), zvyšují chuti k jídlu a libido5, 7.

Historie

Kratom byl poprvé představen v západním a evropském světě, a to když holandský botanik Pieter Korthals začal studovat tuto rostlinu v roce 1831. Korthals ji pojmenoval Mitragyna Speciosa v roce 1839. Pojmenování vybral podle toho, že mu tvar blizny připomínal mitru (ceremoniální pokrývku hlavy užívanou biskupem či papežem)11, 8. Druhové jméno speciosa znamená latinsky krásná či ozdobná. 

První známka skutečného laboratorního výzkumu této rostliny byla zaznamenána v roce 1907, kdy byly její vzorky odeslány na univerzitu v Edinburghu. Zde byly alkaloidy poprvé izolovány díky práci britského botanika L. Wraye a dále studovány12. V průběhu let přišlo více lékařských studií o těchto alkaloidech a v roce 1930 jej I. H. Burkill studoval a navrhl pro použití v tradiční medicíně k léčbě průjmů a horečky. Rostlina získávala stále více pozornosti a začala být postupně v některých zemích zakazována. V roce 1943 přijala vláda Thajska zákaz pro držení i prodej kratomu. Aby se omezilo jeho šíření v Malajsii, i zde byl zakázán a regulován podle zákona O jedech z roku 195214.

V 90. letech 20. století vzhledem podpořilo povědomí o této rostlině zvyšující migrace lidí z jihovýchodní Asie do Evropy a Spojených států (USA). Spotřeba kratomu se začala zvyšovat mimo původní oblasti, to usnadnilo šíření informací o kratomu a jeho povědomí i marketing na internetu. V roce 2016 se odhadovalo, že jen v USA nabízelo kratom na prodej více než 10 000 maloobchodních prodejen. Odbyt našli u několika milionů spotřebitelů s odhadovaným ročním obratem 207 milionů amerických dolarů3.  V současné době je výsadba, držení, dovoz a vývoz rostliny považována v Thajsku za nezákonnou11. Zakázán je nyní také v Austrálii, Bhútánu, Maljsii a Myanmaru.18 V České republice je jeho prodej i držení stále legální, stejně tak v Německu, Rakousku i Slovensku. Zakázán je v rámci Evropy například v Polsku, či Rumunsku8 a mnoha dalších státech

Pěstování a zpracování kratomu se stalo ekonomicky významným především v Indonésii, kde je umožněno vhodnými klimatickými podmínkámi a tolerantní legislativou. Zde dostává dostatečné množství slunečního světla, vláhu a stabilní teplotu vzduchu, která neklesá pod 18 °C15.  Kratomové plantáže v současnosti poskytují desetitisíce pracovních míst. V současné době se však také potýká s legislativními snahami zařadit rostlinu do skupiny narkotik16. Pěstování kratomu by mělo být podle aktuálních dostupných informací zakázáno v roce 202217.

Legislativa v ČR

Podle legislativy ČR není kratom potravina a ani doplněk stravy18. Označujeme ho jako sběratelský předmět. Jeho prodej je v ČR legální. Na základě nařízení Evropské unie č.1924/2006 vám nesmíme podávat u tohoto produktu žádné další informace19. Tento text je pouze vzdělávací.


Zdroje:

1.Kratom DrugFacts | National Institute on Drug Abuse (NIDA). Drugabuse.gov | National Institute on Drug Abuse (NIDA) [online]. Dostupné z: https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/kratom

2. Mitragyna speciosa – Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa

3. The abuse potential of kratom according the 8 factors of the controlled substances act: implications for regulation and research – Springer [online]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-017-4813-4

4. Kratom: Fear-worthy foliage or beneficial botanical? – Harvard Health Blog – Harvard Health Publishing. Health Information and Medical Information – Harvard Health [online]. Copyright © 2010 [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/blog/kratom-fear-worthy-foliage-or-beneficial-botanical-2019080717466

5. Following “the Roots” of Kratom (Mitragyna speciosa): The Evolution of an Enhancer from a Traditional Use to Increase Work and Productivity in Southeast Asia to a Recreational Psychoactive Drug in Western Countries. National Center for Biotechnology Information [online]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4657101/

6. Erowid Kratom Vault : Journal Article #1. Erowid [online]. Copyright © 1995 [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://erowid.org/plants/kratom/kratom_journal1.shtml

7. Improved sexual functioning of long-term daily users of Mitragyna speciosa (Korth.) – ScienceDirect. ScienceDirect.com | Science, health and medical journals, full text articles and books. [online]. Copyright © 2019 Elsevier GmbH. All rights reserved. [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210803319300405

8. Kratom (Mitragyna speciosa) drug profile | www.emcdda.europa.eu. EMCDDA home page | www.emcdda.europa.eu [online]. Dostupné z: https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/kratom_en

9. Severity of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.) Psychological Withdrawal Symptoms [online]. Copyright © 2018 Taylor [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://erowid.org/references/texts/show/9331docid8009

10. Pharmacology of Kratom: An Emerging Botanical Agent With Stimulant, Analgesic and Opioid-Like Effects | The Journal of the American Osteopathic Association. Home | The Journal of the American Osteopathic Association [online]. Copyright © 2020 by the American Osteopathic Association [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094342

11. Pieter Willem Korthals – Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Willem_Korthals

12. Kratom: Fear-worthy foliage or beneficial botanical? – Harvard Health Blog – Harvard Health Publishing. Health Information and Medical Information – Harvard Health [online]. Copyright © 2010 [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/blog/kratom-fear-worthy-foliage-or-beneficial-botanical-2019080717466

13. Kratom Takes the US Market by Storm | | Express Digest. Express Digest | News, Culture & Society [online]. Dostupné z: https://expressdigest.com/kratom-takes-the-us-market-by-storm/

14. Kratom | Food Source Information. Food Source Information [online]. Copyright © [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://fsi.colostate.edu/kratom/

15. Why is Kratom So Big in Indonesia? » Trending Us. Trending Us | Making Life Easier till You Die [online]. Dostupné z: https://www.trendingus.com/kratom-indonesia/

16.Botanical Healing: Indonesian government battling legality of Kratom plant  [online]. Dostupné z: https://news.cgtn.com/news/3363544d324d4464776c6d636a4e6e62684a4856/index.html

17. Indonesian Kratom Ban Has Been Moved Up From 2024 To 2022, And This Would Cut Off The Entire Supply Of Kratom In The United States, But There Is Some Hope – The Kratom Herald. The Kratom Herald – Mitragyna Speciosa News And Information [online]. Copyright © All rights reserved. [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: http://kratomherald.com/indonesian-kratom-ban-has-been-moved-up-from-2024-to-2022-and-this-would-cut-off-the-entire-supply-of-kratom-in-the-united-states-but-there-is-some-hope/

18. Mitragyna speciosa – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa

19. EUR-Lex — Access to European Union law — czech [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=CS


Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás!

Máte otázky ohledně kratomu či našeho obchodu? Neváhejte se nás anonymně zeptat!

Předmět dotazu *

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním zadaných údajov. Tieto údaje slúžia pre komunikáciu s dotazujícím a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Chcete získat vzorek kratomu zdarma?

Přihlašte se k odběru novinek a získejte 10 g balení kratomu jako dárek!

Úspěšně jste se přihlásili k odběru novinek! Bude vám odeslán potvrzující email.